Samen de optimale waarde bepalen

Diensten

Opvolging

Het opvolgingsproces is vaak een langdurig en emotioneel proces, waarbij onthechting en verstrekkende keuzes een belangrijke rol spelen. Vele zaken komen aan de orde, zoals het profiel van de (nieuwe) kandidaat-eigenaar, eventuele voorbereidingen, overdrachtsprijs en financiering daarvan en voorwaarden bij de opvolging. Deze zaken spelen, terwijl de bedrijfsvoering gewoon doorgaat.

Meer informatie »

Verkoop, koop of fusie

Voor de meeste ondernemers, managementteams en aandeelhouders is de verkoop, koop of fusie van hun onderneming een ‘once in a life time’ gebeurtenis waarbij het altijd, maar vaak niet alleen over de prijs gaat. Daarbij kunnen ook andere zaken aan de orde komen, zoals de nieuwe strategie en bedrijfsorganisatie, de aansturing en het toezicht, de (nieuwe) naam van de onderneming en de plaats van het (nieuwe) hoofdkantoor. Een gebeurtenis die de kern van het bedrijf en haar historie raakt.

Meer informatie »

Financiering

Door een uitbreiding van activiteiten, een grootschalige investering en/of een overname kan behoefte ontstaan aan nieuwe financiering. Omdat banken terughoudender zijn geworden, kunnen de kansen op het verkrijgen van voldoende rentedragende financiering tegen aantrekkelijke condities aanmerkelijk vergroot worden door de bedrijfscasus grondig voor te bereiden en met de juiste partijen hierover te praten. Mogelijk dient ook naar andere financieringsvormen (eigen vermogen of achtergesteld) gekeken te worden.

Meer informatie »

Financiële strategie

Realisatie van waardegroei (of voorkoming van waardevernietiging) is direct verbonden met de kwaliteit van uw ondernemingsstrategie. Soms worden ondernemingen geconfronteerd met een noodzakelijke of gewenste strategische wending. Deze wending kan diep ingrijpen op het bestaande ondernemings- en financieringsmodel. Voorbeelden zijn de verplaatsing of samenvoeging van productielocaties, het betreden van een onbekende buitenlandse markt, de wens een agressief groeiscenario uit te rollen of bepaalde activiteiten te 'in-sourcen', uit te besteden of zelfs te desinvesteren.

Meer informatie »

Waardebepaling

De waarde van een onderneming wordt in belangrijke mate bepaald door de potentie om met de ondernemingsactiviteiten in de toekomst bestendige vrije kasstromen te genereren. Tegelijkertijd dient er een zekere consistentie te zijn met de resultaten uit het recente verleden. Het verkrijgen van inzicht in de waarde van een onderneming is van belang bij een grote verscheidenheid van situaties.

Meer informatie »

Overig

Soms zijn er nog andere situaties die vragen om een blik van buiten en een onafhankelijk oordeel.

Meer informatie »

Copyright Bredius Corporate Finance B.V. Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring