Samen de strategische waarde uitbouwen

Financiële strategie

Realisatie van waardegroei (of voorkoming van waardevernietiging) is direct verbonden met de kwaliteit van uw ondernemingsstrategie. Soms worden ondernemingen geconfronteerd met een noodzakelijke of gewenste strategische wending. Deze wending kan diep ingrijpen op het bestaande ondernemings- en financieringsmodel. Voorbeelden zijn de verplaatsing of samenvoeging van productielocaties, het betreden van een onbekende buitenlandse markt, de wens een agressief groeiscenario uit te rollen of bepaalde activiteiten te ‘in-sourcen’, uit te besteden of zelfs te desinvesteren.

De situaties waarbij wij het meest worden betrokken zijn:

 • Financierbaarheid van strategie;
 • Buy & build scenario’s;
 • Strategische herstructurering;
 • Waardeoptimalisatie.

De daarbij meest aan ons gestelde vragen zijn:

 • Hoeveel en welke financiering(svormen) staan mij ter beschikking bij uitvoering van de strategie?
 • Wat zijn de voor- en nadelen en voorwaarden bij de verschillende financieringsvormen?
 • Wat kan ik doen om de financieringsbehoefte te verminderen?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een grote overname versus kralen rijgen (= serie kleine overnames)?
 • Welke mogelijkheden bestaan er tot het doen van (een) overname(s)?
 • Welke stappen moet ik nemen bij het onderzoeken van overnamemogelijkheden?
 • Welke activiteiten creëren en vernietigen waarde?
 • Welke maatregelen kan ik nemen om tot waardecreatie te komen?
 • Wat zijn de consequenties van een eventuele strategische herstructurering?
 • Welke voorbereidingen moet ik treffen?

Wij begeleiden ondernemers, managementteams, aandeelhouders en commissarissen bij het stellen van de juiste vragen, prioritiseren van de keuzes met daarbij oog voor zowel de mogelijkheden tot waardegroei als de daarmee verbonden risico’s. Met behulp van scenarioplanning wordt het meest optimale - vanuit operationeel en financieel perspectief - alternatief voor u in kaart gebracht. Dit scenario kan zonodig als basis voor het aantrekken van noodzakelijke extra financiering fungeren.

Copyright Bredius Corporate Finance B.V. Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring