Samen de financiƫle soliditeit verzekeren

Financiering

Door een uitbreiding van activiteiten, een grootschalige investering en/of een overname kan behoefte ontstaan aan nieuwe financiering. Omdat banken terughoudender zijn geworden, kunnen de kansen op het verkrijgen van voldoende rentedragende financiering tegen aantrekkelijke condities aanmerkelijk vergroot worden door de bedrijfscasus grondig voor te bereiden en met de juiste partijen hierover te praten. Mogelijk dient ook naar andere financieringsvormen (eigen vermogen of achtergesteld) gekeken te worden. Soms is het verstandig (ook) het herinrichten van de huidige financieringsstructuur te overwegen. Ook zonder ingrijpende wijzigingen in de samenstelling en aard van de bestaande ondernemingsactiviteiten kan een herfinanciering voordelig zijn.

De situaties waarbij wij het meest worden betrokken zijn:

 • Private equity en venture capital;
 • Groei- en acquisitiefinanciering;
 • Her- en off balance financiering;
 • Schuldherstructurering;
 • Balansoptimalisatie;
 • Investor relations.

De daarbij meest aan ons gestelde vragen zijn:

 • Hoeveel en welke financiering(svormen) staan mij ter beschikking?
 • Wat zijn de voor- en nadelen en voorwaarden bij de verschillende financieringsvormen?
 • Bij welke partijen kan ik terecht?
 • Welke voorwaarden zijn voor mij belangrijk naast tarieven?
 • Hoeveel en welke financiering kan de onderneming dragen?
 • Welke afspraken kan ik met financiers maken over de financieringsbehoefte op termijn?
 • Hoe kijken financiers aan tegen balansverhoudingen?
 • Welke voorbereidingen moet ik treffen?
 • Hoe moet ik inspelen op de interne procedures bij financiers?
 • Waarover en wanneer moet ik de financiers informeren?

Wij begeleiden ondernemers, managementteams en aandeelhouders bij de voorbereiding en het voeren van onderhandelingen met banken, private equity fondsen en andere verstrekkers van rentedragend of risicodragend vermogen. Onze aanpak stelt u in staat uw financieringsbehoefte tegen betere tarieven en voorwaarden te realiseren.

Copyright Bredius Corporate Finance B.V. Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring