Samen aan de volgende generatie overdragen

Opvolging

Het opvolgingsproces is vaak een langdurig en emotioneel proces, waarbij onthechting en verstrekkende keuzes een belangrijke rol spelen. Vele zaken komen aan de orde, zoals het profiel van de (nieuwe) kandidaat-eigenaar, eventuele voorbereidingen, overdrachtsprijs en financiering daarvan en voorwaarden bij de opvolging. Deze zaken spelen, terwijl de bedrijfsvoering gewoon doorgaat.

De situaties waarbij wij het meest betrokken worden zijn:

 • Beoordeling van haalbaarheid van alternatieven;
 • Voorbereiding van de overdracht;
 • Financiering van de transactie.

De daarbij meest aan ons gestelde vragen zijn:

 • Wanneer moet ik aan opvolging beginnen (te denken)?
 • Wat zijn de voor- en nadelen en voorwaarden bij de verschillende alternatieven?
 • Welke voorwaarden kan en moet ik mezelf stellen?
 • Met welke voorwaarden van andere betrokken partijen moet ik rekening houden?
 • In welke mate blijf ik na de opvolging nog betrokken?
 • Welke voorbereidingen moet ik treffen?
 • Welke prijs moet (kan) ik vragen of bieden?
 • Hoeveel en welke financiering kan de onderneming dragen?
 • Hoe moet ik de overname juridisch en fiscaal structureren?
 • Hoe en wanneer informeer ik de werknemers (en ondernemingsraad), klanten, leveranciers, financiers en andere betrokkenen?

Wij bieden u een optimaal afwegingsproces van alle zakelijke, persoonlijke en financiële elementen door middel van een zorgvuldig stappenplan. Daarbij komt tevens aan de orde welke rollen door u en ons gespeeld (kunnen) worden.

Copyright Bredius Corporate Finance B.V. Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring