Samen de kans van je leven grijpen

Verkoop, koop of fusie

Voor de meeste ondernemers, managementteams en aandeelhouders is de verkoop, koop of fusie van hun onderneming een ‘once in a life time’ gebeurtenis waarbij het altijd, maar vaak niet alleen over de prijs gaat. Daarbij kunnen ook andere zaken aan de orde komen, zoals de nieuwe strategie en bedrijfsorganisatie, de aansturing en het toezicht, de (nieuwe) naam van de onderneming en de plaats van het (nieuwe) hoofdkantoor. Een gebeurtenis die de kern van het bedrijf en haar historie raakt.

De situaties waarbij wij het meest worden betrokken zijn:

 • Verkoop of koop van onderneming of bedrijfsonderdeel;
 • Fusie of joint - venture;
 • Management Buy Out of Buy In;
 • Toe- en uittreding van aandeelhouder(s);
 • Outsourcing;
 • Transactiebegeleiding.

De daarbij meest aan ons gestelde vragen zijn:

 • Waarom en wanneer zou ik verkopen, kopen of fuseren?
 • Hoe lang duurt een verkoop-, koop- of fusieproces?
 • Hoe waarborg ik vertrouwelijkheid gedurende dit proces?
 • Welke typen kopers en daarbinnen welke kandidaten hebben mogelijk interesse en waarop letten deze partijen?
 • Moet ik met één, een beperkt aantal of vele kandidaten (tegelijk) praten?
 • Wat is de onderneming waard en welke (prijs)tactiek moet ik volgen?
 • Wat zijn de voor- en nadelen en meest gangbare voorwaarden bij de verschillende verkoop-, koop- of fusietechnieken?
 • Hoeveel en welke financiering kan de onderneming dragen?
 • Hoe en wanneer informeer ik de werknemers (en ondernemingsraad), klanten, leveranciers, financiers en andere betrokkenen?
 • Met welke stappen moet na de verkoop, koop of fusie rekening worden gehouden?

Wij begeleiden u bij de diverse stadia in het transactieproces, vaak in nauwe samenwerking met uw accountant en fiscalist en gebruik makend van ons uitgebreide netwerk. Niet alleen tijdens de transactie (inclusief eventuele financiering daarvan), maar ook vooraf (denk aan opvolgingsvraagstukken) en achteraf (denk aan postintegratieplan en -proces). Daarbij hebben wij niet alleen oog voor de financiële kant van de zaak, maar ook voor de relaties met klanten, leveranciers, werknemers en financiers. Immers, het gaat per slot van rekening om de resultaten op korte én middellange termijn.

Copyright Bredius Corporate Finance B.V. Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring