Samen de optimale waarde bepalen

Waardebepaling

De waarde van een onderneming wordt in belangrijke mate bepaald door de potentie om met de ondernemingsactiviteiten in de toekomst bestendige vrije kasstromen te genereren. Tegelijkertijd dient er een zekere consistentie te zijn met de resultaten uit het recente verleden. Het verkrijgen van inzicht in de waarde van een onderneming is van belang bij een grote verscheidenheid van situaties.

De situaties waarbij wij het meest worden betrokken zijn:

 • Verkoop, koop of fusie;
 • Herschikking van aandeelhoudersbelangen;
 • Fiscale aangelegenheden;
 • IFRS en andere audit aangelegenheden;
 • Immateriële activa;
 • Fairness en second opinions;
 • Arbitrages en claims.

De daarbij meest aan ons gestelde vragen zijn:

 • Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende waarderingsmethodieken?
 • Welke factoren of aannames zijn het meest bepalend voor de waarde?
 • Wat is de invloed van andere aannames op de waarde?
 • Wat is de invloed van het structurele of genormaliseerde resultaat op de waarde?
 • Wat is de invloed van waarderingsgrondslagen op de waarde?
 • Wat is de invloed van stille reserves op de waarde?
 • Wat is de invloed van verbeter- en/of synergiemogelijkheden op de waarde?
 • Welke rol speelt financiering bij een waardebepaling?
 • Wat zijn mogelijke verklaringen voor het verschil tussen waarde en prijs?
 • Wanneer noem ik wel of niet (als eerste) mijn prijs?

Wij bieden u een waardebepaling die rekening houdt met de toekomstpotentie, de algehele positie, de in het verleden behaalde resultaten, de algemene en specifieke risico’s van de onderneming en de thans in de markt geldende factoren en omstandigheden. De daarbij door ons gehanteerde benaderingen vergen een aanmerkelijke kennis van en ervaring met specifieke analysetechnieken. Naast de waarde zelf verhoogt u hiermee uw inzicht in de factoren die tot bestendige waardecreatie leiden.

Copyright Bredius Corporate Finance B.V. Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring